Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 298

Advertising
background image

138

SE

Inget ljud hörs.
Kontrollera
POWER / ON LINE-indikatorns
status på surround-förstärkaren.

• blir grön

– Kontrollera högtalarnas anslutningar och inställningar.

– Enhetens volym är inställd till ett minimum.

– Enhetens ljud är avstängt.

– Beroende på källa eller enhetens inställningar kan högtalarnas effekt vara

mindre märkbar.

– Hörlurarna är anslutna.

• blinkar grönt

– Enheten är inte tillslagen.

– Du utförde sammankopplingen av enheten och en annan underordnad

S-AIR-enhet.

– Surround-förstärkaren är sammankopplad med en annan S-AIR-huvudenhet.

– Bekräfta enhetens ID och surround-förstärkarens ID (sid. 99).

– Sammankopplingen är inte klar.

– Ljudöverföringen är dålig.

Flytta surround-förstärkaren så att POWER / ON LINE-indikatorn blir grön.

– Installera enheten och surround-förstärkaren på avstånd från andra trådlösa

produkter.

– Sluta använda en annan trådlös produkt.

– Trådlös(a) transceiver(s) har inte satts in på rätt sätt.

• blir röd

– Ändra SURROUND SELECTOR-omkopplaren (SURROUND eller

SURROUND BACK) på surround-förstärkare för att matcha enheten.

”HP NO LINK” och ”VOLUME
MIN” visas växelvis i
frontpanelens teckenfönster och
enhetens volym blir minimal.

• Volymen ställs in till sitt minimum när du stänger av surround-förstärkaren med

hörlurarna anslutna eller om radiomottagningen är dålig. I dessa fall
kontrollerar du radiomottagningen och ställer in volymen igen.

Symptom

Åtgärd

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: