Använda bd- eller dvd-menyn, Uppleva bonusview/bd-live, E (sid. 78) – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 238: Uppleva bonusview/bd-live” (sid. 78), Sid. 78), Or (sid. 78)

Advertising
background image

78

SE

Visa toppmenyn

En BD/DVD-skiva är uppdelad i flera avsnitt
som består av en film eller en musikdel. Dessa
sektioner kallas ”titlar”. När du spelar en BD/
DVD-skiva som innehåller flera titlar kan du
välja önskad titel med toppmenyn.
Du kan även välja alternativ som till exempel
språket för undertexter och språket för ljudet
med toppmenyn.

1

Tryck på TOP MENU.

Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.

2

Tryck på

C/X/x/c eller

nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.

3

Tryck på

.

Visa popup-menyer

En del BD-ROM-skivor innehåller popup-
menyer som visas utan att uppspelningen
avbryts.

1

Tryck på POP UP/MENU under
uppspelning.

Popup-menyn visas.

2

Tryck på

C/X/x/c, de färgade

knapparna eller nummerknapparna för
att välja alternativet och följ
anvisningarna på skärmen.

En del BD-ROM-skivor har bonusinnehåll och
övrig data som kan laddas ned till det externa
minnet (lokal lagring) för att sedan spelas upp.

1

Tryck på "/1 för att stänga av systemet.

2

Sätt i det externa minnet (medföljer ej)
i EXTERNAL-platsen på enhetens
baksida.

Det externa minnet används som lokal
lagring.
Kontrollera att det externa minnet är rätt
isatt i enheten (sid. 64).

3

Tryck på "/1 för att starta systemet.

4

Sätt i en BD-ROM-skiva med
BonusView/BD-Live.

Användningen skiljer sig beroende på
skivan. Se bruksanvisningen som följer
med skivan.

Radera data i det externa minnet

Du kan radera onödiga data.

1

Tryck på HOME.

2

Tryck på

C/c för att välja

[Video].

3

Tryck på

X/x för att välja [BD-data] och

tryck sedan på

.

4

Välj skivnamnet och tryck därefter på
OPTIONS.

5

Välj [Radera] och tryck sedan på

.

6

Välj [OK] och tryck sedan på

.

Den valda skivans data raderas.

Obs!

• Beroende på BD-ROM-skivan, kanske inte

skivnamnet visas.

Tips

• Om du med en åtgärd vill radera alla data i det externa

minnet, väljer du [Radera allt] i steg 5.

• Tryck på

istället för OPTIONS i steg 4 för att

hoppa över steg 5.

Använda BD- eller DVD-menyn

Uppleva BonusView/BD-Live

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: