Nätverksinställningar, Nätverksinställningar] (sid. 126), Sid. 126) – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 286

Advertising
background image

126

SE

[Nätverksinställningar]

Du kan göra detaljerade inställningar för
Internet och nätverk.

x [Internetinställningar]

Dessa alternativ krävs när du ansluter till
Internet via en nätverkskabel. Ange respektive
värden (alfanumeriska) för din bredbandsrouter
eller trådlösa LAN-router. Alternativen som
måste ställas in kan skilja sig beroende på
Internet-leverantören eller routern. Mer
information finns i bruksanvisningarn som du
har fått från din Internet-leverantör eller som
medföljde routern.

1

Tryck på

X/x för att välja [Sätt att

erhålla IP-adress] och tryck sedan på

.

2

Tryck på

X/x för att välja ett alternativ

och tryck sedan på

.

[Använd DHCP]: Välj detta när DHCP-
serverinställningar (Dynamic Host
Configuration Protocol) är tillgängliga från
din Internet-leverantör.
Nätverksinställningarna som krävs för
systemet tilldelas automatiskt.
Om du ställer in [Erhåll DNS-server
autom.] på [Av] ställer du in följande
alternativ:

– [DNS-server (primär)]

– [DNS-server (sekundär)]

[Anv. statisk IP-adress]: Ställ in IP-
adressen manuellt enligt din nätverksmiljö.
Ställ in följande alternativ:

– [IP-adress]

– [Subnet Mask]

– [Standard-gateway]

– [DNS-server (primär)]

– [DNS-server (sekundär)]

Obs!

• När du manuellt ställer in adresserna för [DNS-

server (primär)]/[DNS-server (sekundär)] anger
du adressen för [DNS-server (sekundär)]. I
annat fall blir [Internetinställningar] fel
inställda.

3

Om din Internet-leverantör har en
särskild inställning för proxyserver
trycker du på

X/x för att välja [Proxy-

inställningar] och därefter trycker du
på .

Skärmen [Proxy-inställningar] visas.
Om proxyservern inte har en specifik
inställning går du till steg 8.

4

Tryck på

X/x för att välja [Använd

proxyserver] och tryck sedan på

.

5

Tryck på

X/x för att välja [På] och tryck

sedan på

.

6

Välj [Proxyserver] och [Port] och ange
inställningarna.

Information om hur du anger proxyserver
finns i ”Ange tecken” (sid. 126).

7

Tryck på RETURN.

8

Tryck på

X/x för att välja

[Nätverksdiagnos] och tryck sedan på

.

9

Tryck på

C/c för att välja [Start] och

tryck sedan på

.

10

Kontrollera att meddelandet
[Nätverksanslutningarna är korrekta.]
visas.

Inställning är klar. Om meddelandet inte
visas följer du anvisningarna på skärmen.

Ange tecken

Skärmen där du anger tecken visas när du väljer
[Proxyserver] i [Proxy-inställningar].

1

Tryck flera gånger på
nummerknapparna för att välja ett
tecken.

Exempel:
Tryck en gång på nummerknapp 3 för att
ange [D].
Tryck tre gånger på nummerknapp 3 för att
ange [F].

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: