Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 235

Advertising
background image

Upp

s

pe
lning

75

SE

9

Justera volymen med hjälp av 2 +/– på
fjärrkontrollen eller VOLUME +/– på
enheten.

Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.

Obs!

• Beroende på systemets status kan det hända att inte

volymnivån visas på TV-skärmen.

• När du ställer in funktionen [Kontroll för HDMI] på

[På], kan den TV som är ansluten till systemet med en
HDMI-kabel (medföljer ej) styras i synkronisering
med systemet. Mer information finns i ”Använda
funktionen för Kontroll för HDMI för ”BRAVIA”
Sync” (sid. 104).

Tips

• Du kan ändra hastigheten med vilken volymen ökas

eller sänks.
För att snabbt höja/sänka volymen trycker du och
håller 2 +/– på fjärrkontrollen eller VOLUME +/–
på enheten.
För att exakt ställa in volymen trycker du kort på
2 +/– på fjärrkontrollen eller VOLUME +/– på
enheten.

Stänga av systemet

Tryck på "/1 medan systemet slås på. Systemet
går över i karaokeläget.

Spara ström i standbyläget

Tryck på "/1 medan systemet slås på.
För att gå över i energisparläget ser du till att
systemet befinner sig i följande status.

– [Kontroll för HDMI] är inställt på [Av]

(sid. 104).

– [S-AIR beredskap] är inställt på [Av]

(sid. 101).

– [Standbyläge] är inställt på [Normal]

(sid. 125).

Använda hörlurarna

Anslut hörlurarna till PHONES-uttaget på
surround-förstärkaren. Systemets ljud stängs av.
För mer information, se sida ”Lyssna på ljudet
genom hörlurar” (sid. 67).

Andra åtgärder

1)

Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för en del skivor.

2)

Endast BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.

3)

Endast BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/

DVD+RW/DVD+R.

Till

Tryck på

Stoppa

x

Paus

X

Återuppta uppspelning
efter paus

X eller H

Gå till nästa kapitel

>

Gå tillbaka till
föregående kapitel

. två gånger på en
sekund.

Trycker du en gång på .
kan du gå till början av
aktuellt kapitel.

Stänga av ljudet
tillfälligt

För att avbryta trycker du
på samma knapp igen eller
på 2 + för att justera
volymen.

Stoppa uppspelningen
och ta ut skivan

A

Hitta en viss punkt
snabbt genom att
snabbspola skivan
framåt eller bakåt
(Avsöka)

1)

M eller m medan en
skiva spelas. Varje gång du
trycker på M eller m
under avsökning ändras
uppspelningshastigheten
enligt följande:

Uppspelningsriktning

M1 (×10)

t M2 (×30)

t M3 (×120)
Motsatt riktning

n (×1)

t m1 (×10) t

m2 (×30)

t m3

(×120)

Om du trycker och håller
ned knappen, fortsätter
snabbspoling framåt/bakåt
med den valda hastigheten
tills du släpper knappen.

För att återgå till normal
hastighet, tryck på H.
Faktiska hastigheter kan
variera med vissa skivor.

Spela upp föregående
avsnitt igen

2)

(direkt

återuppspelning) under
uppspelning.

Snabbspola det aktuella
avsnittet framåt en liten
bit

3)

(direktsökning ) under

uppspelning.

Till

Tryck pе

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: