Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 194

Advertising
background image

34

SE

K

o

mm

a ig

ång

5

Fäst högtalarna på bordsstativet.

Rikta in bordsstativet och högtalaren med varandra vid monteringen.
Fäst högtalaren med skruven som togs bort i steg 3.

Obs!

• Var försiktig så att du inte vidrör högtalarenheten vid montering.

6

Samla ihop löst liggande högtalarkabel genom att dra från botten på bordsstativet och
fäst högtalarkabeln genom att dra den genom skåran.

Obs!

• Var försiktig så att du inte vidrör högtalarenheten vid montering.

,

Ex. Främre högtalare

Skruv

Justera kabelns längd.

Högtalarkabel

Botten på
bordsstativet

Skåra

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: