Namnge förinställda stationer – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 254

Advertising
background image

94

SE

Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Endast ett namn kan anges för varje förinställd
station.
Stationsnamnet visas i frontpanelens
teckenfönster när en RDS-sändning tas emot.

1

Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” eller ”TUNER AM” visas i
frontpanelens teckenfönster.

Den senast mottagna stationen tas in.

2

Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.

3

Tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn visas.

4

Tryck på

X/x för att välja

[Förinställningsnamn] och tryck sedan
på .

Skärmbilden där du anger tecken visas. Se
följande steg för att ange tecken.

Ange tecken

1

Tryck flera gånger på
nummerknapparna för att välja ett
tecken.

Exempel:
Tryck en gång på nummerknapp 3 för att
ange [D].
Tryck tre gånger på nummerknapp 3 för att
ange [F].

2

Tryck på

c och ange nästa tecken.

3

Tryck på den blåa knappen ([Avsluta])
för att slutföra.

Du kan använda följande knappar för att ange
tecken.

Namnge förinställda stationer

Knappar

Information

Röd knapp
[Bokstavstyp]

Växlar tangentbordet mellan
alfabet och nummer.

Grön knapp
[A/a]

Växlar tangentbordet mellan
versaler och gemener.

Gul knapp
[Symboler]

Visar tangentbordet för
symboler.

Blå knapp
[Avsluta]

Inmatningen anges och systemet
återgår till föregående visning.

CLEAR
[Nollställ]/
[Nollställ allt]

Raderar tecknen till höger om
markören.

För att radera ett tecken som
visas trycker du och håller ned
CLEAR i två sekunder eller mer.

RETURN
[Ångra]

Återgår till föregående visning
och avbryter inmatningen.

C/X/x/c, • Välj

en

inmatningsfunktion

med

C/X/x/c och tryck på

.

• Ange tecken på följande sätt:

1

Välj en panel för val av

tecken med

C/X/x/c och tryck

på .

2

Välj ett tecken med

C/c och tryck pе

.

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: