Surround-förstärkarens bakpanel – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 216

Advertising
background image

56

SE

K

o

mm

a ig

ång

Surround-högtalare

Om högtalarkablarna till de främre högtalarna, mitthögtalaren och
subwoofern

Du kan ta bort högtalarkablarna från kontakten. Med haken nedåt trycker du och håller kontakten ned
mot en plan yta (1) och tar bort högtalarkablarna från kontakten (2).

När du sätter fast högtalarkablarna i kontakten ser du till att matcha polariteten för högtalarkablarna
och kontakten.

Obs!

• Om högtalarna kortsluts kan det skada systemet. För att förhindra detta kontrollerar du att de avskalade ledningarna

på varje högtalarkabel inte vidrör en annan anslutning eller de avskalade ledningarna på en annan högtalarkabel.

• Se till att matcha högtalarkablarna med rätt högtalaranslutningar: 3 till + och # till –. Om kablarna kastas om

kommer ljudet att sakna bas och kan förvrängas.

Surround-förstärkarens bakpanel

R

SURROUND SELECTOR

S-AIR ID

EZW-RT

10

SPEAKER

SURROUND

PAIRING

C

B

A

SURROUND

BACK

L

L

R

SPE

AKE

R

Till vänster surroundhögtalare (L)
(blå)

Till höger surroundhögtalare (R) (grå)

Hake

(1)

(2)

Kontakt

3

#

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: