Lyssna på systemets ljud i ett annat rum – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 260

Advertising
background image

100

SE

Tips

• Utför stegen 1 till 6 ovan för att bekräfta nuvarande

ID. När du kopplar samman enheten med
underordnad S-AIR-enheten (sid. 102) visas
[(Parning)] bredvid ID på visningen för ID-val.

För att ställa in surround-
förstärkarens ID

1

Se till att SURROUND SELECTOR-
omkopplaren på surround-förstärkaren
är inställd på SURROUND.

2

Ställ in surround-förstärkarens S-AIR
ID-omkopplare så att den matchar
enhetens ID (A, B eller C).

3

Tryck på POWER på surround-
förstärkaren.

När ljudöverföringen har upprättats lyser
surround-förstärkarens POWER / ON
LINE-indikator grönt.
Information om POWER / ON LINE-
indikatorn finns i ”Kontrollera
sändningsstatus” (sid. 67).

Tips

• Om du använder den extra surround-

förstärkaren (tillval) med de bakre
surroundhögtalarna (tillval) ställer du in
SURROUND SELECTOR-omkopplaren på
SURROUND BACK.

För att ställa in ID för S-AIR-
mottagaren

Se S-AIR-mottagarens bruksanvisning.

Använda flera S-AIR-
huvudenheter

Du kan använda flera S-AIR-huvudenheter
genom att ställa in ett nytt ID för varje
komponent.

Du kan njuta av systemets ljud genom att
använda S-AIR-mottagaren. S-AIR-mottagaren
kan installeras var som helst, oberoende av
enhetens placering, för att att du ska kunna
lyssna på systemets ljud i ett annat rum.

Se S-AIR-mottagarens bruksanvisning för mer
information on S-AIR-mottagaren.

1

Ställ in S-AIR-mottagarens ID till
samma som huvudenhetens.

• Se ”För att ställa in enhetens ID” (sid. 99)

för att ställa in enhetens ID.

• Se S-AIR-mottagarens bruksanvisning för

inställningen av S-AIR-mottagarens ID.

2

Tryck på S-AIR MODE på
huvudenhetens fjärrkontroll.

S-AIR-läget visas i frontpanelens
teckenfönster. Varje gång du trycker på
S-AIR MODE ändras S-AIR-läget.
• ”PARTY”: S-AIR-mottagaren sänder ut

ljud enligt inställd funktion på enheten.

Lyssna på systemets ljud i ett
annat rum

För S-AIR-mottagaren

HDMI

S-AIR

Annan S-AIR-
huvudenhet

S-AIR-

huvudenhet

(Den här enheten)

ID A

Underordnad

S-AIR-enhet

ID A

Underordnad

S-AIR-enhet

ID B

Underordnad

S-AIR-enhet

ID A

ID B

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: