Söka efter ett avsnitt snabbt, Söka efter en titel/kapitel, Ar (79 – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 239: Sid. 79)

Advertising
background image

Upp

s

pe
lning

79

SE

Du kan snabbt gå mellan avsnitt inom den titel
som spelas.

1

Tryck på SCENE SEARCH under
uppspelning eller i pausläge.

Uppspelningen pausar och en liggande
stapel med en avsnittsindikator (fyrkantig –
anger aktuell punkt) visas längst ned på
skärmen.

2

Tryck och håll

C/c eller m/M för att

flytta avsnittsindikatorn till det avsnitt
som du söker.

Avsnittsindikatorn på stapeln visas runt
uppspelningspunkten.

3

Släpp knappen vid den punkt som du
vill visa.

Avsnittet där du släppte knappen visas i
pausläge.
Flytta avsnittsindikatorn med

C/c eller

m/M för att söka efter ett avsnitt igen.

4

Tryck på SCENE SEARCH,

, H eller

X.

Uppspelningen startar.

Avbryta läget för avsnittssökning

Tryck på SCENE SEARCH,

, H eller X.

Uppspelningen startar från den punkt där du
tryckte på knappen.

Obs!

• Avsnittssökning är tillgänglig för titlar som är längre

än 100 sekunder och kortare än 100 timmar.

• Den här funktionen fungerar eventuellt inte beroende

på skivan.

Du kan söka efter ett kapitel om titeln innehåller
kapitelmarkeringar.

1

Tryck på OPTIONS under uppspelning
eller i pausläge.

Alternativmenyn visas.

2

Välj sökmetod genom att trycka på

X/x

och tryck sedan på

.

• [Titelsökning] (för BD-ROM/DVD

VIDEO): Söker efter önskad titel.

• [Kapitelsökning]: Söker efter önskat

kapitel.

Skärmbilden för inmatning av numret visas.
Exempel: Kapitelsökning

3

Tryck på nummerknapparna för att
ange numret för titeln eller kapitlet.

Om du gör ett misstag trycker du på
CLEAR och anger ett annat nummer.

4

Tryck på

.

Efter ett litet tag startar systemet
uppspelningen från det valda numret.

Avbryta [Titelsökning]/
[Kapitelsökning]

Tryck på RETURN.

Söka efter ett avsnitt snabbt

(Söka avsnitt)

Aktuell punkt

Avsnittsindikator

Söka efter en titel/kapitel

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: