Tekniska data – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 306

Advertising
background image

146

SE

Tekniska data

Förstärkare
(HCD-IT1000)

Uteffekt (märk)
Främre L/Främre R:

80 W + 80 W
(vid 3,5 ohm, 1 kHz, 1 %
THD)

RMS-uteffekt (referens)
Främre L/Främre R*:

100 W + 100 W
(vid 3,5 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)

Mitt*:

100 W
(vid 3,5 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)

Subwoofer*:

200 W
(vid 2 ohm, 100 Hz, 10 %
THD)

* Beroende på avkodningslägesinställningarna och

källan sänds eventuellt inget ljud ut.

Förstärkare
(HCD-IS1000)

Uteffekt (märk)
Främre L/Främre R:

35 W + 35 W
(vid 10 ohm, 1 kHz, 1 %
THD)

RMS-uteffekt (referens)
Främre L/Främre R*:

50 W + 50 W
(vid 10 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)

Mitt*:

50 W
(vid 10 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)

Subwoofer*:

100 W
(vid 4 ohm, 70 Hz, 10 %
THD) + 100 W (vid 4 ohm,
500 Hz, 10 % THD)

* Beroende på avkodningslägesinställningarna och

källan sänds eventuellt inget ljud ut.

Inmatning (analog)
TV, SAT/CABLE

Känslighet: 450 mV (ATT
ON), 250 mV (ATT OFF)
Impedans: 50 kohm

Ingångar (Digital/COAXIAL)
SAT/CABLE

Impedans: 75 ohm

Videodelen

Utsignaler

VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
S VIDEO:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
C: 0,286 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
P

B

/C

B

, P

R

/C

R

: 0,7 Vp-p

75 ohm

Insignaler

VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
P

B

/C

B

, P

R

/C

R

: 0,7 Vp-p

75 ohm

HDMI-del

Kontakt

HDMI 19-stifts
standardkontakt

Videoingångar

HDMI1, HDMI2:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480i@59,94/60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576i@50 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz

BD/DVD/CD-system

Laser Halvledarlaser

(BD:

λ = 405 nm)

(DVD:

λ = 650 nm)

(CD:

λ = 790 nm)

Utsändande varaktighet:
kontinuerlig

Signalformatsystem

PAL/NTSC

Radiodelen

System

Digital synthesizer med
PLL-låsning

FM-mottagare
Mottagningsområde

87,5 MHz - 108,0 MHz
(steg om 50 kHz)

Antenn

FM-antennsladd

Antennuttag

75 ohm, obalanserat

Mellanfrekvens

10,7 MHz

AM-mottagare
Mottagningsområde

531 - 1 602 kHz
(steg om 9 kHz)

Antenn

AM-ramantenn

Mellanliggande frekvens

450 kHz

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: