Justera bilder för videofilmer, Justera fördröjningen mellan bild och ljud, Ld (sid. 81) – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 241

Advertising
background image

Upp

s

pe
lning

81

SE

1

Tryck på OPTIONS under uppspelning.

Alternativmenyn visas.

2

Tryck på

X/x för att välja

[Videoinställningar] och tryck därefter
på .

Skärmen [Videoinställningar] visas.

3

Tryck på

X/x för att välja ett alternativ

och tryck sedan på

.

[Bildkvalitetsläge]

Optimerar bildinställningarna för olika
belysningar.
• [Standard]
• [Ljust rum]
• [Mörkt rum]

[Bildrutebrusreducering]

Minskar slumpvisa störningar i bilden.
• [Av]
• [Auto]

[Blockbrusreducering]

Minskar mosaikliknande blockbrus i
bilden.
• [Av]
• [Auto]

[Myggbrusreducering]

Minskar mindre brus runt bildens kanter
(myggbrus).
• [Av]
• [Auto]

4

Tryck på

C/X/x/c för att välja eller

justera inställningarna och tryck sedan
på .

Upprepa stegen 3 och 4 för att justera andra
punkter.

Obs!

• Ställ in bildinställningarna för TV:n på [Standard]

innan du ändrar [Bildkvalitetsläge].

• [Videoinställningar] är inte tillgänglig om den

anslutna TV:n är inställd på Teaterläge (sid. 105).

• Beroende på skivan eller det anvsnitt som spelas, kan

effekterna [Bildrutebrusreducering],
[Blockbrusreducering] eller [Myggbrusreducering]
vara svåra att urskilja.

Om ljudet inte överensstämmer med bilderna på
TV-skärmen, kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.

1

Tryck på A/V SYNC.

”A/V SYNC” visas i frontpanelens
teckenfönster.

2

Tryck på

X/x för att justera

fördröjningen mellan bild och ljud.

Det går att justera mellan 0 millisekunder
och 300 millisekunder i steg om 25
millisekunder.

Obs!

• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att

A/V SYNC är effektivt.

Justera bilder för videofilmer

Justera fördröjningen mellan
bild och ljud

(A/V SYNC)

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: