7 ansluta till nätverket, 7ansluta till nätverket, Uppdatera systemets programvara via nätverket – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 225: Uppleva bd-live, Se ”uppleva bonusview/bd-live” (sid. 78)

Advertising
background image

65

SE

K

o

m

m

a igån

g

Anslut LAN (100)-kontakten på enheten till din Internet-källa med en nätverkskabel för att uppdatera
systemets programvara med hjälp av nätverket. Du kan även uppleva BD-Live (sid. 78).
Gör lämpliga inställningar i [Internetinställningar] under [Nätverksinställningar] (sid. 126).

Uppdatera systemets programvara via nätverket

Se [Nätverksuppdatering] (sid. 117) och [Meddelande om mjukvaruuppdat.] (sid. 125).

Uppleva BD-Live

Se ”Uppleva BonusView/BD-Live” (sid. 78).

Obs!

• Anslut inte en telefonlinje till LAN (100)-kontakten eftersom det kan orsaka ett fel.
• Beroende på modemet eller routern, skiljer sig typen av nätverkskabel (LAN), rak eller korsad. Mer information

om nätverkskablar (LAN) finns i bruksanvisningen som levereras med modemet eller routern.

• Anslut inte enhetens LAN-kontakt till datorns LAN-kontakt.
• Vi rekommenderar att du använder en Internet-uppkoppling med en effektiv hastighet på 1 mbps eller högre

beroende på uppkopplingsmiljön och nätverksförhållandena när du vill använda funktionen BD-Live.

7

Ansluta till nätverket

COAXIAL

OPTICAL

COAXIAL

75

FM

AM

ANTENNA

DIGITAL

HDMI

DMPORT

EZW-RT10

TV

SAT/CABLE IN

VIDEO OUT

IR REMOTE

LAN(100)

EXTERNAL

SPEAKER

SAT/CABLE

COMPONENT VIDEO OUT

COMPONENT VIDEO IN

A.CAL

MIC

SAT/CABLE

TV

IN 1

IN 2

OUT

IN

700mA

MAX

ECM-AC2

AUDIO IN

OUT

IN

AUDIO

VIDEO

Y

Y

P

B

/

P

B

/ C

B

P

R

/ C

R

C

B

P

R

/

C

R

L

R

L

R

DC5V

DC5V

500mA MAX

S-VIDEO

VIDEO

FRONT

R

FRONT

L

CENTER WOOFER

LAN(100)

Enhetens bakpanel
(Ex. BDV-IT1000)

Bredbandsrouter
(medföljer ej)

Till dator

Internet

ADSL-modem/
kabelmodem
(medföljer ej)

Nätverkskabel
(medföljer ej)

Nätverkskabel
(medföljer ej)

Nätverkskabel
(medföljer ej)

Trådlös LAN-router
(åtkomstpunkt)
(medföljer ej)

Ethernet/trådlös
LAN-
mediaomvandlare
(medföljer ej)

ADSL-modem/
kabelmodem
(medföljer ej)

Internet

Nätverkskabel
(medföljer ej)

Till dator

När du ansluter direkt till
en bredbandsrouter

När du ansluter via en trådlös
LAN-router

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: