Frontpanelens teckenfönster, Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 170

Advertising
background image

10

SE

Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster

A Uppspelningsstatus
B Tänds när en station tas emot. (Endast

radio) (92)

C Mono-/stereoeffekt (endast radio) (92)
D Tänds om externt minne identifieras.

(64)

E Tänds vid utmatning av 720p/1080i/

1080p-videosignaler från HDMI OUT-
uttaget eller vid utmatning av 720p/
1080i-videosignaler från COMPONENT
VIDEO OUT-uttagen.

F Blinkar när sovtimern är inställd. (115)
G Visar systemets status, som t.ex.

kapitel, titel eller spårnummer,
tidsinformation, radiofrekvens,
uppspelningsstatus, avkodningsläge,
etc.

H Tänds när systemet använder

nätverket.

I Tänds vid utmatning av 1920 × 1080p/

24Hz-videosignaler.

J Tänds när nattläget är aktiverat. (114)
K Tänds när HDMI IN1- eller 2-uttaget är

korrekt anslutet till en enhet som är
anpassad till HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) med HDMI-
eller DVI-utgång (Digital Visual
Interface).

L Aktuellt ljudformat

Frontpanelens teckenfönster

DTS

HD MSTR

TUNED

MONO

EXT

HD

SLEEP

24P

PL

x

NIGHT

NEO:6

HDMI 1 2

ST

96 / 24

LBR

HI RES

D

EX

TrueHD

+


ES

DTS
MATRIX

PCM

L

DISCRETE

AAC

D C S

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: