Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 230

Advertising
background image

70

SE

K

o

mm

a ig

ång

Obs!

• Om du inte ansluter enheten och TV:n med

HDMI-kabeln kan du inte välja [HDMI].

• När du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget

och andra videouttag, väljer du
[Komponentvideo].

• Mer information om upplösning för

videoutgång finns i ”Upplösning för
videoutgång” (sid. 144).

8

Tryck på

eller

c.

Inställningsdisplayen för val av upplösning
för videoutgång visas. Mer information
finns i [Bildutmatningsformat] (sid. 119).

Om du väljer [HDMI] i steg 7

Välj mellan [Auto], [480i/576i], [480p/
576p], [720p], [1080i] eller [1080p].
Om du samtidigt ansluter HDMI OUT-
uttaget och andra videouttag, matas
eventuellt inte videosignaler ut från
uttagen, förutom HDMI OUT-uttaget när
[Auto] eller [1080p] väljs.

Om du väljer [Komponentvideo] i steg
7

Välj mellan [480i/576i], [480p/576p],
[720p] eller [1080i].

Om du ändrar upplösningen
för videoutgång

En bild visas med den valda upplösningen i
cirka 30 sekunder och därefter ombeds du
bekräfta.
Följ anvisningarna på skärmen och gå till
nästa steg.

Obs!

• Om bilden är förvrängd eller om ingen bild visas

väntar du i cirka 30 sekunder utan att trycka på
någon knapp. [Är denna upplösning OK?] visas.
Välj [Ångra]. Visningen återgår till skärmen för
inställning av upplösning.

• Om den valda upplösningen för videoutgång är

fel visas ingen bild på skärmen. I detta fall
trycker du och håller H och A på enheten i
mer än fem sekunder för att återställa
upplösningen för videoutgång till den lägsta
upplösningen. För att ändra upplösningen för
videoutgång ställer du in
[Bildutmatningsformat] i [Videoinställningar]
(sid. 118).

9

Tryck på

eller

c.

Inställningsdisplayen för val av TV:ns
bildproportioner visas.

10

Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på

X/x.

• [16:9]: Om du har en bredbilds-TV eller

en vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge. (sid. 118)

• [4:3]: Om du har en vanlig TV (med

bildproportionen 4:3). (sid. 118)

11

Tryck på

eller

c.

Om du ansluter enheten och TV:n med
HDMI-kabeln

Inställningsdisplayen för [Kontroll för
HDMI]-funktionen visas. Gå till steg 12.

Om du inte ansluter enheten och TV:n
med HDMI-kabeln

Inställningsdisplay för [BD-
Internetanslutning] visas. Gå till steg 14.

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: