Δι.γραμμα διαστ.σεων εγκατ.σταση. στ ν τ, Ιάγραµµα διαστάσεων εγκατάστασης στον τοίχο – Sony SU-PW3M Manual del usuario

Página 81

Advertising
background image

17

(GR)

∆ιάγραµµα διαστάσεων εγκατάστασης στον τοίχο

Οπή για το πέρασµα των καλωδίων

Οπή υποδοχής

Μονάδα: mm

670

610

455

406

420

65,5

Φ 75

20 – 9

Ч

20

13,5

393 ± 0,5

131

131

Advertising