Sony SU-PW3M Manual del usuario

Página 102

Advertising
background image

6

(PL)

Śruby i dodatkowe części dołączone
do zestawu należy wykorzystać
zgodnie z niniejszym podręcznikiem.
W przypadku wykorzystywania
części zastępczych, telewizor może
upaść, powodując obrażenia ciała
lub uszkodzenia telewizora.

Uchwyt należy zainstalować zgodnie
z procedurą opisaną w niniejszym
podręczniku.

Obluzowanie lub wypadnięcie którejkolwiek ze śrub
może spowodować upadek telewizora, co może być
przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora.

Należy mocno dokręcić śruby w
odpowiednich pozycjach.

W przypadku wykorzystywania części zastępczych,
telewizor może upaść, powodując obrażenia ciała lub
uszkodzenia telewizora.

Należy uważać by nie narazić
telewizora na wstrząsy podczas
instalacji.

Jeśli telewizor zostanie narażony na wstrząs, może on
upaść i rozbić się. Może to spowodować obrażenia
ciała.

Należy zainstalować telewizor na
pionowej, płaskiej ścianie.

W przeciwnym razie telewizor może upaść i
spowodować obrażenia ciała.

Po odpowiedniej instalacji
telewizora należy odpowiednio
zabezpieczyć kable.

Zaplątanie ludzi lub przedmiotów w kable może
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie
telewizora.

Należy uważać, aby nie zranić rąk
lub palców podczas instalacji.

Należy uważać, aby nie zranić rąk ani palców podczas
instalacji uchwytu ściennego lub telewizora.

Śruby potrzebne do zamocowania
uchwytu ściennego na ścianie nie są
dołączone do zestawu.

Do zamontowania uchwytu ściennego należy
odpowiednio dobrać śruby do materiału i struktury
ściany.

Advertising