Trin 2: fastsættelse af monteringsstedet, Trin 2: valg af monteringsstedet 1 – Sony SU-PW3M Manual del usuario

Página 56

Advertising
background image

8

(DK)

2

Fastsæt placeringen af skruerne
ud fra papirskabelonen og side
17.
Hvis du vil føre kablerne i
væggen, skal du også fastsætte
placeringen af kabelhullet og
bore et hul i væggen.

ADVARSEL!

Den væg, hvor TV’et skal monteres, skal kunne bære
en vægt på mindst fire gange TV’ets vægt (side 16).
Kontroller styrken af den væg, hvor TV’et skal
installeres. Forstærk om nødvendigt væggen
tilstrækkeligt.

Trin 2:
Valg af
monteringsstedet

1

Anbring papirskabelonen på en
lodret, flad væg, og vælg
monteringsstedet.

Tape de medfølgende 3 ark i papirskabelonen
sammen med almindelig tape. Se de
instruktioner, der er trykt på papirskabelonen,
for at få nærmere oplysninger.
Lad der være en passende afstand mellem TV’et
og loftet og dele, der stikker ud fra væggen, som
vist i nedenstående diagram.

Bemærk!

Hvis du vil føre kablerne i en væg, skal du lave et hul
i væggen på forhånd for at sikre, at kablerne kan
trækkes ind i væggen. Placeringen af kabelhullet er
trykt på papirskabelonen og på side 17.

Enhed: mm

100

100

100

300

Advertising