Öppna förpackningen och kontrollera delarna – Sony SU-PW3M Manual del usuario

Página 39

Advertising
background image

7

(SE)

Steg 1:
Kontrollera de delar
som krävs för
installationen

1

Innan du påbörjar installationen
ser du till att du har en Phillips-
skruvmejsel och rätt skruvar
(fyra eller fler M8-skruvar eller
motsvarande – medföljer ej),
beroende på väggmaterialet.

Hakar (4)

Pappersmall

(1 set med 3 mallar)

Skruv

(+PSW5

×

L14) (6)

Skruv

(+B6

×

L20) (4)

Monteringsställning (1)

Monteringsplatta (1)

Woofer-högtalare

Före installationen

Om din TV-apparat har levererats med en broschyr
som innehåller information om hur man installerar
väggfästet (”Installera väggfästet”) bör du läsa
broschyren före installationen.

2

Öppna förpackningen och
kontrollera delarna.

Advertising