Denon AVR-4308 Manual del usuario

Avr-4308, Av surround receiver

Advertising
background image

AV SURROUND RECEIVER

AVR-4308

G

raphical

U

ser

I

nterface

Italiano

Usare questo manuale insieme alla guida
operativa visualizzata sulla schermata GUI.

Operazioni menu GUI (vpagina 24)
Mappa menu GUI (
vpagina 25)
Lingua (
vpagina 38)
Operazioni con telecomando (
vpagina 64)

Español

Utilice este manual conjuntamente con la guía de
uso que aparece en la pantalla GUI.

Uso de los menús GUI (vpágina 24)
Estructura de los menús GUI (
vpágina 25)
Idioma (
vpágina 38)
Operaciones con el mando a distancia (
vpágina 64)

Nederlands

Gebruik deze gebruiksaanwijzing samen met
de aanwijzingen die op het GUI-scherm worden
getoond.

Het GUI menu bedienen (vblz. 24)
Overzicht van het GUI menu (
vblz. 25)
Taal (
vblz. 38)
Bedieningsmogelijkheden van de afstandsbediening
(
vblz. 64)

Svenska

Använd denna bruksanvisning i kombination med
anvisningarna på GUI-skärmen.

Användning av GUI-menyerna (vsidan 23)
GUI-menyöversikt (
vsidan 24)
Lingua (
vsidan 38)
Telecomando principale (
vsidan64)

Manuale delle istruzioni
Manual del usuario
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

v

Italiano

Español

Nederlands

Svenska

Book 2

English

Deutsch

Français

PRESET CODE

Book 1

4.AVR4308E2_ITA_p1~48_3.indd 1

2007/06/23 8:52:55

Advertising