Nätverksuppdatering, Se [nätverksuppdatering] (sid. 117), Nätverksuppdatering] (sid. 117) – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 277

Advertising
background image

In

ställ

n

ing

a

r oc
h

just

er
inga

r

117

SE

5

Tryck på

X/x för att välja en inställning

och tryck sedan på

.

Alternativet väljs och inställningen är klar.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [4:3]

[Nätverksuppdatering]

Du kan uppdatera och förbättra funktionerna för
systemet.
Information om uppdateringsfunktionerna finns
på följande webbplats:
http://www.sony.net/

1

Tryck på

X/x för att välja

[Nätverksuppdatering] och tryck sedan
på .

Enheten ansluter till nätverket och du
ombeds bekräfta.

2

Tryck på

C/c för att välja [OK] och tryck

sedan på

.

Enheten börjar ladda ned och därefter
uppdateras programvaran automatiskt.
När uppdateringen är klar visas
”COMPLETE!” i fem sekunder i
frontpanelens teckenfönster och systemet
stängs av automatiskt.

3

Tryck på "/1 för att starta systemet.

Systemet startar med den uppdaterade
programvaran.

Obs!

• Koppla inte bort nätkabel eller nätverkskabeln under

nedladdning eller uppdatering av programvaran.

• Inga funktioner, inklusive öppning av skivfacket, är

tillgängliga under uppdatering.

• Nedladdningstiden kan skilja sig beroende på

Internet-leverantören eller linjestatusen.

• När felmeddelanden för nätverksanslutningen visas,

kontrollerar du nätverksanslutningarna med
[Nätverksdiagnos] för [Internetinställningar] i
[Nätverksinställningar] (sid. 126).

Tips

• ”UPDATE */9”-räknaren (”*” indikerar

uppdateringssteget) i frontpanelens teckenfönster
visar även uppdateringens förlopp.

• Du kan kontrollera aktuell programvaruversion

genom att välja [Systeminformation] i
[Systeminställningar] (sid. 125).

• [Inställn.]-inställningarna finns kvar efter

uppdateringen.

• Systemet informerar om nyare programvaruversioner

när [Meddelande om mjukvaruuppdat.] är inställt på
[På] (standard) (sid. 125).

Markerad inställning

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: