Styra tv:n med fjärrkontrollen, Text) (113), An dra å tgär d er – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 273

Advertising
background image

An
dra å

tgär
d

er

113

SE

Du kan styra TV:n genom att använda följande
knappar. För att använda dessa knappar ställer
du in fjärrkontrollen på TV-läget genom att
trycka på TV (TV lyser i en sekund).

Obs!

• Om du i TV-läget trycker på någon av följande

knappar börjar TV lysa. (Beroende på
tillverkarinställningen fungerar kanske inte vissa
knappar och TV lyser inte.)

• Om du trycker på andra knappar än de följande

medan fjärrkontrollen är i TV-läget, lyser inte TV.

• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan styra

TV:n eller använda vissa av knapparna.

* Endast tillgängligt för en komponent som är

ansluten till TV:n med HDMI eller iLINK-
anslutning. Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.

Tips

• Funktionen för dessa knappar är densamma som för

fjärrkontrollknapparna för Sony-TV:n. Se mer
information i TV:ns bruksanvisning.

Styra TV:n med fjärrkontrollen

Tryck på

För att

AV "/1

Stänga av eller sätta på TV:n.

THEATRE

Visa optimal bild lämplig för
filmer.

t/

Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.

Efter att du tryckt på / kan du
hålla den aktuella textsidan.

2 +/–

Ställa in TV:ns ljudvolym.

PROG +/–,
c/C

Välja TV-kanal.

Efter att du tryckt på / kan du
välja nästa (c) eller föregående
(C) textsida.

Stänga av TV-ljudet tillfälligt.

Nummerknappar,

-

Välja TV-kanal.

Efter att du tryckt på / kan du
välja textsidan genom att ange det
tresiffriga sidnumret.

HOME

Visa TV:ns meny.

ANALOG

Visa favoritkanallistan.

DIGITAL

Ändra TV:ns undertext.

/

Visa informationen.

/

Ta fram text.

Visa EPG (Electronic Programme
Guide).

TOOLS

Visa funktionsmenyn för den
aktuella visningen.

RETURN

Återgå till föregående kanal eller
menynivå för TV:n.

Ändra bildformatet för den
anslutna TV:n.

C/X/x/c,

Välj alternativet i menyn.

H*

Starta uppspelning.

X*

Pausa uppspelning.

x*

Stoppa uppspelning.

./>*

Gå till föregående eller nästa
kapitel, spår eller fil.

*

Spela om avsnittet/snabbspola
kort ett avsnitt framåt.

m/M*

Snabbspola bakåt/framåt under
uppspelning.

Tryck på

För att

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: