Register över delar och kontroller, Fjärrkontroll, Slår på systemet eller ställer det i standbyläge – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 166: Öppnar eller stänger skivfacket, A theatr e (105), Av " / 1 (på/standby) (110), B a (öppna/stäng) ( 74 )

Advertising
background image

6

SE

Register över delar och
kontroller

Mer information finns på de sidor som anges
inom parentes.

Mer information om hur du använder
fjärrkontrollen finns i ”Använda
fjärrkontrollen” (sid. 16).

Knapparna nummer 5, ANALOG/

, PROG

+ och H har en upphöjd punkt som kan kännas
med fingret. Använd punkten som referens när
du använder fjärrkontrollen.

: För systemfunktioner

: För TV-funktioner

: För funktioner för digitalbox/digital

satellitmottagare/Sony-komponent (till
exempel videobandspelare eller DVD-spelare/
inspelare m.m.)
(Mer information finns i ”Styra TV:n eller
andra komponenter med den medföljande
fjärrkontrollen” (sid. 110).
)

A THEATRE (105)

Byter automatiskt till optimalt videoläge för
filmvisning.

ONE-TOUCH PLAY (74, 105)

Genom att trycka på knappen, startar TV:n
och ställs in för BD/DVD-inmatningsläge,
och systemet börjar automatiskt att spela
upp en skiva.

AV "/1 (på/standby) (110)

Startar den anslutna komponenten, till
exempel TV:n eller digitalboxen/digital
satellitmottagaren, eller ställer den i
standbyläge.

"/1 (på/standby) (69, 74, 92)

Slår på systemet eller ställer det i
standbyläge.

B A (öppna/stäng) (74)

Öppnar eller stänger skivfacket.

OPERATION CHANGE (16, 110)

Ändrar källan som ska styras på
fjärrkontrollen.

: Du kan styra en digitalbox/digital

satellitmottagare.

: Du kan styra en TV.
: Du kan styra enheten.

Fjärrkontroll

3

2

1

6

5

4

9

8

7

0

THEATRE

TIME

/ENTER

CLEAR

SOUND MODE

FUNCTION

REPLAY

PRESET

ADVANCE

PRESET

TUNING

S-AIR MODE

PROG

SLEEP

DVD RECORDER

TUNER

MENU

A/V

SYNC

DECODING

MODE

DIRECT

TUNING

HDD

DVD

DISPLAY

TUNING

TONE

NIGHT

DISPLAY

SCENE

SEARCH

DIGITAL

ANALOG

OPERATION CHANGE

STB

TV

BD

AV

BRAVIA Sync

ONE-TOUCH

PLAY

TO

P

M

EN

U

POP

UP

/M

EN

U

R

E

T

U

R

N

O

P

TI

O

N

S

HOME

TO

O

LS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

qa

Med locket öppet.

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: