Självdiagnosfunktion – Sony BDV-IS1000 Manual del usuario

Página 299

Advertising
background image

Ytter

lig

ar
e inf

o

rm

at

ion

139

SE

Självdiagnosfunktion

När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra systemet från att få fel, visas en felkod
i frontpanelens teckenfönster, eller så visas bara

utan något meddelande på hela skärmen. I

dessa fall kontrollerar du följande.

När en felkod visas i
frontpanelens teckenfönster

När bara

visas utan några

meddelanden på hela skärmen

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
lokalt auktoriserat Sony-serviceställe.

Felkod

Korrigerande åtgärd

Exxxx

Kontakta närmaste Sony-
återförsäljare eller lokalt
auktoriserat Sony-serviceställe och
meddela felkoden.

SYSTEM
ERROR

Stäng av systemet och slå därefter
på det. Om systemet inte fungerar
normalt kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare eller lokalt
auktoriserat Sony-serviceställe.

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: