Sortering af tv-kanalernes programnumre – Sony KP-41PX1 Manual del usuario

Página 72

Advertising
background image

11

DK

Indledende fremgangsmåder - Igangsættelse for første gang

Efter at have indstillet alle tilgængelige kanaler (TV-stationer) kommer en ny menu automatisk frem på skærmen, som
spørger om man ønsker at ændre rækkefølgen for de fremkomne kanaler i projektions-TV-apparatet.
Hvis man imidlertid påny ønsker at ændre kanalernes rækkefølge efter et stykke tid, vælg menuen Prog. Sortering inde i

(FORINDSTILLING) og gå frem på samme måde som i i dette kapitels afsnit b).

a) Såfremt man ikke ønsker at ændre kanalernes

rækkefølge:

Sortering af TV-kanalernes programnumre

1

Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til normal TV-skærm

Projektions-TV-apparatet er klart til at fungere.

b) Såfremt man ønsker at ændre kanalernes

rækkefølge:

1

Skub fjernbetjeningens joystick mod $ eller 4 for at vælge
programnummeret med kanalen (TV-stationen), hvis position ønskes
ændret, og tryk derefter på OK.

2

Skub joysticken mod $ eller 4 for at vælge det nye programnummer,
hvor den valgte kanal ønskes lagret, og tryk derefter på OK.

Den valgte kanal skifter til dens nye programindstilling, og de
øvrige kanaler ændrer sig i overensstemmelse hermed.

3

Trin 1 og 2 gentages, hvis man ønsker at genordne andre TV-kanaler.

4

Tryk på knap MENU for at vende tilbage til normal TV-skærm.

Projektions-TV-apparatet er klart til at fungere.

Indledende fremgangsmåder - Igangsættelse for første gang

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MV-CH
TVE-1
TVE-2
ANT-3
TELE 5
C PLUS
- - - - -
- - - - -
CNN -
BBC-W

C 40
C 41
C 31
C 34
C 27
C 47
C 44
C 23
C 35
C 28

PROG. SORTERING

Vælg position:
Bekræft: OK

SYS

KAN.

NAVN

PROG.

S

RM 892

PROGR

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

VIDEO

TV

PROG.

SYS

KAN.

NAVN

PROG. SORTERING

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BBC-W
MV-CH
TVE-1
TVE-2
ANT-3
TELE 5
C PLUS
- - - - -
- - - - -
CNN -

C 28
C 40
C 41
C 31
C 34
C 27
C 47
C 44
C 23
C 35

Vælg PROG: + OK
Forlad: MENU

PROG.

SYS

KAN.

NAVN

PROG. SORTERING

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BBC-W
MV-CH
TVE-1
TVE-2
ANT-3
TELE 5
C PLUS
- - - - -
- - - - -
CNN -

C 28
C 40
C 41
C 31
C 34
C 27
C 47
C 44
C 23
C 35

Vælg PROG: + OK
Forlad: MENU

03DK.fm Page 11 Tuesday, October 23, 2001 4:39 PM

Advertising