Sony KP-41PX1 Manual del usuario

Página 68

Advertising
background image

7

DK

S

RM 892

PROGR

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

K

VIDEO

TV

VIDEO

TV

VTR 1 2 3 4 DVD

CH

Knap uden funktion på dette apparat.

Afbrydelse af lyd

Tryk for at eliminere lyden.

Tryk påny for at genvinde lyden.

Tænd/sluk for video-funktionen

Tryk for at tænde eller slukke for video-

funktionen

Valg af TV-funktion

Tryk for at afbryde for tekst-TV eller

indgangssignal for video.

Valg af tekst-TV

Tryk for at vise tekst-TV.

Knapper uden funktion for dette apparat.

Valg af tekst-TV

Tryk for at vise tekst-TV.

Til programnumre med to cifre, f.eks. 23,

tryk først -/- og efterfølgende knapperne 2

og 3.

Hvis der begås fejl ved valg af første ciffer,

fortsæt med andet ciffer (fra 0 til 9) og gentag

derpå med korrekte cifre.

Valg af lydfunktion

Tryk for at skifte til lydfunktion.

Valg af billedfunktion

Tryk for at skifte til billedfunktion.

Justering af lydstyrke

Tryk for at justere lydstyrken.

Indledende fremgangsmåder - Almindelig beskrivelse

Indledende fremgangsmåder - Almindelig beskrivelse

Almindelig beskrivelse af fjernbetjeningens knapper

Se klokkeslettet

Tryk for at aktivere eller afbryde for
uret (fungerer kun ved transmission
af tekst-TV)

Videostyring

Til yderligere information, slå op
på`kapitlet om “Fjernkontrol for
andre Sony-udstyr”

Udover TV-funktionerne benyttes alle knapper med farve og
tegn i gran farve også til funktioner for tekst-TV. Til yderligere
information, læs kapitlet om «Tekst-TV» i nærværende
brugsvejledning.

Afbryd midlertidigt for projektions-
TV-apparatet.

Press to temporarily switch off TV (the
standby indicator

vil lyse). Tryk påny for

at tænde for projektions-TV fra midlertidig

afbrydelse funktionen (standby).

Med henblik på at spare energi er det tilrådeligt

at slukke fuldstændigt for TV-apparatet, når det

ikke er i brug.

Hvis der efter 15-30 minutters forløb

hverken er noget TV-signal eller der

ikke trykkes på nogen knap, vil TV-

apparatet automatisk gå til midlertidig

afbrydelse funktion (standby).

Visning af information på skærmen

Tryk for at få alle meddelelser frem på

skærmen. Tryk påny for at annullere.

Valg af indgangssignal

Tryk gentagne gange, indtil tegnet for det

ønskede indgangssignal kommer til syne

på skærmen.

Tilbage til den sidst valgte kanal

Tryk for at vende tilbage til den sidst valgte

kanal (den forudgående kanal skal først

have vist sig på skærmen i mindst 5

sekunder).

Valg af skærmformat

Valg af skærmens formattype

Tryk gentagne gange for at ændre

skærmens format.

Denne knap virker kun til tekst-TV funktion.
Funktionen

med tilknytning til denne knap

virker ikke på dette TV-apparat.

Joystick til valg af menu

4

Gå et niveau op

$

Gå et niveau ned

Z

Gå til menu eller forudgående valg

z

Gå til menu eller efterfølgende valg

OK

Bekræfte valget

Valg af kanaler

Tryk for at vælge den efterfølgende eller

forudgående kanal.

Aktivering af menusystemet

Tryk for at se menuen på skærmen. Tryk

påny for at desaktivere og igen se normal

TV-skærm.

03DK.fm Page 7 Tuesday, October 23, 2001 4:39 PM

Advertising