Valg af sprog – Sony KP-41PX1 Manual del usuario

Página 70

Advertising
background image

9

DK

Indledende fremgangsmåder - Igangsættelse for første gang

Med denne funktion kan man vælge sproget for menuskærmene.
Første gang der tændes for projektions-TV-apparatet, vil menuen LANGUAGE (SPROG) automatisk komme frem på
skærmen. Hvis man imidlertid har behov for påny at skifte sprog for menuerne efter et stykke tid, vælg da menuen Sprog i

(FORINDSTILLING) og gå frem på samme måde som anvist nedenfor:

Valg af sprog

1

Tryk på projektions-TV-apparatets afbryderkontakt

for

tænd/sluk.

Første gang der trykkes på TV-apparatets knap

for

tænd/sluk

, vil

menuen LANGUAGE (SPROG) automatisk komme frem på TV-
skærmen.

2

Skub joysticken på fjernbetjeningen til

$

eller

4

for at vælge det

ønskede sprog og tryk derefter på knap OK for at bekræfte valget.

Hvis du som sprog vælger "Français", og når du på et senere

tidspunkt foretager automatisk program-indstilling, vil den
begynde at søge kanalerne (TV-stationerne) med Danmarks
TV-system (L) og efterfølgende med det vesteuropæiske system
(B/G).

Menuen for Automatisk Programmering kommer frem på projektions-TV-
skærmen på det valgte sprog.

Indledende fremgangsmåder - Igangsættelse for første gang

S

RM 892

PROGR

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

VIDEO

TV

Vil du starte automatisk

programindstilling?

Ja
Nej

Bekræft: OK

LANGUAGE

English
Deutsch
Français

Português

Nederlands

Norsk

Česki

Magyar
Eλλnvιkά

Select Language:
Confirm: OK

Español

Suomi

Suenska

Dansk

Italiano

LANGUAGE

English
Deutsch
Français

Português

Nederlands

Norsk

Česki

Magyar
Eλλnvιkά

Select Language:
Confirm: OK

Español

Suomi

Suenska

Dansk

Italiano

LANGUAGE

English
Deutsch
Français

Português

Nederlands

Norsk

Česki

Magyar
Eλλnvιkά

Select Language:
Confirm: OK

Español

Suomi

Suenska

Dansk

Italiano

03DK.fm Page 9 Tuesday, October 23, 2001 4:39 PM

Advertising