Identifisere tv-stasjoner individuelt, 19 no, Avanserte funksjoner - forhåndsprogrammering – Sony KP-41PX1 Manual del usuario

Página 111

Advertising
background image

19

NO

1

Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen slik at menyen vises på

skjermen.

2

Skyv joysticken på $ for å velge symbolet

og skyv den deretter på

z for å komme inn i menyen FORHÅNDSINNSTILLING.

3

Skyv joysticken på $ eller 4 for å velge Manuell Innstilling og skyv

den deretter på z.

4

Skyv joysticken på $ eller 4 for å velge programnummeret for den

kanalen som du vil gi et navn.

5

Skyv joysticken på z flere ganger til det første elementet i TEKST-

spalten blir fremhevet.

6

Skyv joysticken på $ eller 4 for å velge en bokstav eller et tall (velg

“-“ for et mellomrom) og skyv den deretter på z for å bekrefte dette
tegnet. Velg de andre fire tegnene på samme måte.

7

Trykk på knappen OK, når du har valgt ut alle tegnene.


8

Gjenta trinnene fra 4 til 7, hvis du ønsker å gi navn til andre TV-

kanaler.

9

Trykk på knappen MENU for å gå tilbake til den vanlige TV-

skjermen.

Når du velger en navngitt kanal, vil dette navnet vise seg på skjermen i noen

sekunder.

Avanserte funksjoner - Forhåndsprogrammering

Du får vanligvis tak i kanalene (TV-stasjonene) automatisk gjennom tekst-TV, hvis den er tilgjengelig, men du kan også gi
et navn på opptil 5 tegn (bokstaver eller tall) til en kanal eller et video inngangssignal. Du kan således lett identifisere den
kanalen (TV-stasjonen) eller inngangskilden til videospilleren som viser seg på skjermen.

Identifisere TV-stasjoner individuelt

Avanserte funksjoner - Forhåndsprogrammering

S

RM 892

PROGR

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

VIDEO

TV

Auto Innstilling
Manuell Innstilling
Flere Progr. Innstilling
Preset navn
Programendring
Barnesperre
Språk
Konvergens

FORHÅNDSINNSTILLING

PROG

SYS CHAN

TEKST

MANUELL FORHÅNDSINNSTILLING

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

C 40
C 41
C 31
C 34
C 27
C 47
C 44
C 23
C 35
C 28

PROG

SYS CHAN

TEKST

MANUELL FORHÅNDSINNSTILLING

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
A- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

C 40
C 41
C 31
C 34
C 27
C 47
C 44
C 23
C 35
C 28

PROG

SYS CHAN

TEKST

MANUELL FORHÅNDSINNSTILLING

B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G
B/G

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

C 40
C 41
C 31
C 34
C 27
C 47
C 44
C 23
C 35
C 28

BILDEKONTROLL

Bruker

4:3

Bilde Modus
Kontrast
Tilbakestill
Format

Auto Innstilling
Manuell Innstilling
Flere Progr. Innstilling
Preset navn
Programendring
Barnesperre
Språk
Konvergens

FORHÅNDSINNSTILLING

04NO.fm Page 19 Tuesday, October 23, 2001 4:42 PM

Advertising