Sony BDV-IZ1000W Manual del usuario

Imped ance use 3-16, Aansluiten op een tv/conexión al televisor

Advertising
background image

SUBWOOFER

SUR L

SUR R

FRONT R

CENTER

FRONT L

Hoofdapparaat/

Unidad principal

Surroundversterker/

Amplificador de sonido

envolvente

4-187-306-31(1)

©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia

(1)

Gids voor snelle instelling/Guía de ajuste rápido
BDV-IZ1000W

1

De luidsprekers aansluiten/Conexión de los altavoces

Monteer eerst de luidsprekers (raadpleeg hiervoor de Installatiegids voor de luidspreker) en sluit vervolgens de luidsprekerkabels

aan op de SPEAKERS-aansluitingen van het toestel met dezelfde kleur.
Primero, coloque los altavoces (consulte la Guía de instalación de los altavoces) y, a continuación, conecte los cables de altavoz de

modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKERS de la unidad.

Achterpaneel van het hoofdapparaat/

Panel posterior de la unidad principal

FRONT R

FRONT L

WOOFER

CENTER

SPEAKERS

Rood

Rojo

Wit

Blanco

Groen

Verde

Paars

Púrpura

Achterpaneel van de surroundversterker/

Panel posterior del amplificador de sonido envolvente

EZW-R

T10

L

SURROUND BA

CK

IMPED

ANCE USE

3-16

SURROUND SELECT

OR

R

SPEAKERS

Blauw

Azul

Grijs

Gris

De luidsprekerkabels aansluiten op de middenluidspreker en de subwoofer

Para conectar los cables de altavoz al altavoz central y al altavoz potenciador de graves

Sluit de luidsprekerkabel met de gekleurde buis aan op ./Conecte el cable de altavoz con el tubo de color al terminal .

Achterkant van de luidspreker/

Parte posterior del altavoz

2

Sluit uw tv/set-top box aan/Conexión del televisor/descodificador

Selecteer de aansluitingswijze voor video en audio afhankelijk van de aansluitingen op uw tv of set-top box.
En función de las tomas de su televisor o descodificador, seleccione el método de conexión de vídeo y audio.

Aansluiten op een tv/Conexión al televisor

VIDEO

VÍDEO

Methode 1*/

Método 1*

Methode 2*/

Método 2*

SAT/CABLE
COAX

OPT

TV

DIGIT

AL IN

Y

P

B

/C

B

P

R

/C

R

COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO

OUT

AUDIO OUT

L

R

TV/VIDEO

P

B

/C

B

P

R

/C

R

Y

COMPONENT

VIDEO IN

HDMI IN

VIDEO IN

ARC

IN 1

IN 2

OUT

HDMI

Methode 3*/

Método 3*

*Kabel niet bijgeleverd./*Cable no suministrado.

Aansluiten op een set-top box/Conexión al decodificador

Als u geen set-top box gebruikt, raadpleegt u "De tv aansluiten (audioverbinding)" in de Gebruiksaanwijzing.

Si no utiliza un descodificador, consulte “Conexión del televisor (conexión de audio)” en el Manual de instrucciones.

AUDIO

AUDIO

AUDIO IN
L

R

AUDIO

SAT/CABLEOPT

OPT

TV

DIGIT

AL IN

L

R

AUDIO OUT

ARC

IN 1

IN 2

OUT

HDMI

HDMI OUT

OPTICAL

DIGITAL OUT

Methode 1*/

Método 1*

Methode 2*/

Método 2*

Methode 3*/

Método 3*

*Kabel niet bijgeleverd./*Cable no suministrado.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.
Si desea obtener más información, consulte el

Manual de instrucciones.

Advertising