Specialinstallationsläget – Sony STR-DA7100ES Manual del usuario

Página 221

Advertising
background image

81

SE

Ma
növ

re

r på

för
stä

rkare

n

Specialinstallationsläget

Den här receivern har ett par
specialinstallationsfunktioner som beskrivs
här nedan. Beroende på hur man vill använda
de här funktionerna kan det krävas ytterligare
utrustning (som säljs separat) eller ändringar i
lyssningsmiljön. Hör efter i affären där du
köpte den här receivern för närmare
information.

1

Tryck upprepade gånger på
MAIN MENU för att välja ”CIS”,
och tryck sedan in
styrknappen.

Det går även att trycka på MAIN MENU
på receivern.

2

Rör på styrknappen

V/v för att

välja menypunkt.

Det går även att använda MENU på
receivern.
Se ”CIS-menypunkter och parametrar”
för närmare detaljer.

3

Rör på styrknappen

B/b för att

välja önskad parameter.

Det går även att använda +/– på receivern.

4

Upprepa steg 2 och 3 för att
justera ytterligare punkter.

CIS-menypunkter och
parametrar

Fabriksinställningarna är understrukna.

x 2ND ZONE (signalkälla för zon 2)

x 3RD ZONE (signalkälla för zon 3)

Används för att välja vilka signaler (analoga
ljud- och videosignaler för zon 2, enbart
analoga ljudsignaler för zon 3) som ska matas
ut i zon 2 eller zon 3 (gäller endast PHONO,
MULTI CHANNEL INPUT, i.LINK och
HDMI). När man väljer ”SOURCE” matas de
nuvarande insignalerna ut.

Observera

• Anslut videosignaler till VIDEO-uttaget bland

2ND ZONE-uttagen.

• Anslut ljudsignaler till AUDIO L/R-uttagen bland

2ND ZONE- eller 3RD ZONE-uttagen.

Tips

• Enbart signaler från komponenter som är anslutna

till de analoga ingångarna matas ut via 2ND
ZONE- och 3RD ZONE-uttagen. Inga signaler
matas ut från komponenter som bara är anslutna till
de digitala ingångarna.

• När ”SOURCE” är valt matas insignalerna via

MULTI CHANNEL INPUT-ingångarna ut via
2ND ZONE- eller 3RD ZONE-uttagen, även om
MULTI CH IN-funktionen används. De 2-kanaliga
analoga ljudsignalerna för den nuvarande ingången
matas ut.

x INSTALLER MODE

(RS232C-styrning)

• ON

Receivern kan ta emot kommandon via
RS232C-porten även när den är avstängd (i
standbyläge).

• OFF

Receivern tar inte emot kommandon via
RS232C-porten när den är avstängd (i
standbyläge).

1,2,
3

1

forts.

Advertising