Äänitilan nopea muutos, 14 valikkojärjestelmä – Sony KP-53PS1 Manual del usuario

Página 174

Advertising
background image

14

Valikkojärjestelmä

4

Paina joystick $, 4, Z tai z muuttaksesi valitsemasi ominaisuuden

säätöä ja sitten paina OK-painiketta, jotta uusi säätö tallentuu

muistiin.

5

Toista kohdat 3 ja 4 jos haluat suorittaa muita säätöjä.

6

Paina MENU-painiketta, jotta television tavallinen toiminta

palautuu.

Äänitilan nopea muutos

Ääntä voidaan säätää nopeasti ilman että siirryt valikkoon

Äänisäädöt.

1

Paina useita kertoja kaukosäätimen

painiketta saadaksesi suoraan

kuvaruutuun äänitilan valikot ja voidaksesi valita (Omat, Vocal,

Jazz, Rock, Pop

tai Suora.

2

Paina OK-painiketta, jotta television tavallinen toiminta palautuu.

Valikkojärjestelmä

S

RM 892

PROGR

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

VIDEO

TV

Taajuuskorjain

Omat

Vocal

Jazz

Rock

Pop

Suora

Advertising