Kaukosäätimen painikkeiden kuvaus, Yleiskuvaus – Sony KP-53PS1 Manual del usuario

Página 166

Advertising
background image

6

S

RM 892

PROGR

MENU

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

K

VIDEO

TV

VIDEO

TV

VTR 1 2 3 4 DVD

C H

Yleiskuvaus

Kaukosäätimen painikkeiden kuvaus

Tehtaalla asetettujen säätöjen
palautus

Paina painiketta palauttaaksesi tehtaalla

asetetut kuva- ja äänisäädöt, kuten myös

palauttaksesi taustaprojektorin ensimmäisen

päällekytkennän tilaan.

Kun valikko Kieli/Maa ilmantuu

kuvaruutuun, toimi tämän opaskirjan

“Taustaprojektorin päällekytkentä ja

automaattinen viritys” luvun mukaan.

Videon kytkeminen päälle /
sammuttaminen

Paina painiketta kytkeäksesi ja
sammuttaksesi videon.

Äänen poisto

Paina painiketta äänen poistamiseksi.
Paina uudestaan äänen palauttamiseksi.

TV-tilan valinta

Paina painiketta Teksti-tv:n tai videotulon
poistamiseksi.

PAP-toiminto (2 kanavaa
kuvaruudussa)

Lisätietoa varten lue luku “PAP-toiminto
kahden kanavan katselu”.

Teksti-tv:n valinta

Paina painiketta teksti-tv:n toiminnon
alkamiseksi.

NexTView valinta

Paina painiketta jotta ohjelmien
elektrooninen opas (EPG) ilmaantuu
kuvaruutuun. Paina uudestaan sen
poistamiseksi kuvaruudusta.

Kuvaruudun pysäytys

Paina painiketta jotta kuvaruutu pysähtyy.
Paina uudestaan jotta tavallinen toiminta
palautuu.

Kanavien valinta

Paina painiketta valitaksesi kanavan.

Kaksinumeroisia kanavia varten, esim. 23,

paina ensin -/- ja sitten numeronäppäimiä 2

ja 3.

Jos ensimmäinen painamasi numero on

väärä, paina kuitenkin toista numeroa

( 0 - 9) ja seuraavaksi paina uudelleen

painiketta -/- ja halumiasi

numeronäppäimiä.

Äänitilan valinta

Paina painiketta vaihtaaksesi äänen
toimintatapaa.

Kuvatilan valinta

Paina painiketta vaihtaaksesi kuvan
toimintatapaa.

Äänen voimakkuuden säätö

Paina painiketta äänen voimakkuuden
säätämiseksi

Kellonaika

Paina painiketta kellon toiminnon
alkamiseksi tai pysäyttämiseksi (toimii
vain teksti-tv:n käytön aikana)

Videon käyttö

Lisätietoa varten lue luku “Muiden
Sony-laitteiden kaukosäätö”.

Kaikkia värillisiä painikkeita käytetään niin television
toimintoja varten, kuin teksti-tv:n katselussa. Tarkempaa
tietoa varten lue tämän ohjekirjan luku "Teksti-tv".

Yleiskuvaus

Television väliaikainen sammuttaminen
Paina painiketta vastaanottimen väliaikaista

sammuttamista varten (valmiustilan ilmaisin

syttyy televisiossa). Paina uudelleen painiketta,

kun haluat palauttaa vastaanottimen

valmiustilasta tavalliseen toimintaan

.

Energian säästämiseksi suosittelemme television

kytkemistä pois, kun sitä ei käytetä.

Kun on kulunut 15-30 minuuttia ilman tv-

signaalia ja ilman minkään painikkeen

painamista, laite kytkeytyy automaattisesti

valmiustilaan.

Kuvaruudun tietojen näyttö

Paina painiketta nähdäksesi kaikki kuvaruudun

tiedot. Peruuta painamalla uudelleen.

Sisääntulolähteen valinta

Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes

haluamasi sisääntulolähteen symboli ilmaantuu

kuvaruutuun.

Paluu kanavalle, joka oli viimeksi
kuvaruudussa

Paina painiketta palauttaksesi viimeksi valittu

kanava, (joka oli kuvaruudussa vähintään 5:n

sekunnin ajan)

Kuvaruudun kuvasuhteen valinta

Paina painiketta useita kertoja, kun haluat nähdä

ohjelmat laajakangassuhteessa 16:9 ja paina

uudelleen kun haluat palata tavalliseen 4:3

kuvasuhteeseen. Voit valita laajakangassuhteen 16:9,

vain jos valitset PAL-järjestelmässä ensin valikon

Kuvasäädöt ja sitten Digitaalitila DRC100.

Multi PIP-toiminto, monikanavakatselu

Paina painiketta Multi PIP-toiminnon alkamiseksi.

Peruuta painamalla uudestaan.

Joystick valikon valitsemiseksi

Kun VALIKKO on kuvaruudussa, voit:

4

Vaihtaa askel ylös

$

Vaihtaa askel alas

Z

Vaihtaa edelliseen valikkoon tai valintaan

z

Vaihtaa seuraavaan valikkoon tai valintaan

OK

Vahvistaa valintasi

Kun VALIKKO ei ole kuvaruudussa, voit:

Z

Siirtyä suoraan viimeiseen valittuun

valikkoon

OK

Nähdä yleisen ohjelmalistan

Kanavien valinta

Paina painiketta kun haluat valita edellisen tai

seuraavan kanavan.

Valikkojärjestelmän aktivointi

Paina painiketta saadaksesi valikon kuvaruutuun.

Paina uudestaan poistaaksesi sen ja jotta tavallinen

tv-toiminta palautuu.

Advertising