Party streaming i et trådløst lan-miljø, Party streaming wlan-ympäristössä, Party streaming i et område med trådløst lan – Sony NAC-SV10I Manual del usuario

Página 2: Party streaming σε περιβάλλον ασύρματου lan, Party streaming v prostředí bezdrátové sítě lan, Party streaming într-un mediu lan fără fir

Advertising
background image

Dansk

PARTY STREAMING i et trådløst LAN-miljø

For nogle IEEE802.11n-kompatible trådløse LAN-routere/adgangspunkter kan den trådløse

LAN-overførselshastighed blive langsommere, når "WEP" eller "WPA/WPA2-PSK (TKIP)" er

valgt som krypteringsmetode.

Hvis der er lydudfald under streaming-afspilning ved hjælp af PARTY STREAMING-

funktionen, skal du prøve at ændre krypteringsmetoden til "WPA/WPA2-PSK (AES)". Dette

kan forbedre overførselshastigheden og streaming-afspilningen.

Konfigurationer af kryptering varierer afhængigt af modellen. Se i betjeningsvejledningen, der

blev leveret med routeren/adgangspunktet.

Du kan også finde supportoplysninger om trådløse LAN-indstillinger på følgende websted.

http://www.sony.net/audio/netsettings

Suomi

PARTY STREAMING WLAN-ympäristössä

Eräiden IEEE802.11n-yhteensopivien WLAN-reitittimien/tukiasemien kanssa WLAN-

siirtonopeus voi hidastua, kun salausmenetelmäksi on valittu ”WEP” tai ”WPA/WPA2-PSK

(TKIP)”.

Jos ääni hyppii virtautustoiston aikana, kun käytetään PARTY STREAMING -toimintoa,

vaihda salaustavaksi ”WPA/WPA2-PSK (AES)”. Se voi parantaa siirtonopeutta ja

virtaustoistoa.

Salauskokoonpanot vaihtelevat mallin mukaan. Lisätietoja on reitittimen/tukiaseman mukana

toimitetuissa käyttöohjeissa.

Voit saada WLAN-asetusten tukitietoja myös seuraavasta sivustosta.

http://www.sony.net/audio/netsettings

Norsk

PARTY STREAMING i et område med trådløst LAN

I forbindelse med enkelte IEEE802.11n-kompatible, trådløse LAN-rutere/tilgangspunkter kan

overføringshastigheten via det trådløse LAN-et reduseres når "WEP" eller "WPA/WPA2-PSK

(TKIP)" er valgt som krypteringsmetode.

Hvis lyden er avbrutt, eller "hakkete", under streaming med PARTY STREAMING-

funksjonen, kan du prøve å endre krypteringsmetoden til "WPA/WPA2-PSK (AES)". Dette

kan øke overføringshastigheten og forbedre kvaliteten på avspillingen via streaming.

Krypteringskonfigurasjonen kan variere fra modell til modell. Slå opp i bruksanvisningen for

ruteren/tilgangspunktet som skal brukes.

Du kan også få informasjon om innstilling av trådløse LAN på følgende nettside:

http://www.sony.net/audio/netsettings

Ελληνικά

PARTY STREAMING σε περιβάλλον ασύρματου LAN

Με ορισμένους δρομολογητές/σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN, συμβατούς με

IEEE802.11n, η ταχύτητα μεταφοράς ασύρματου LAN μπορεί να επιβραδυνθεί όταν είναι

επιλεγμένο το "WEP" ή το "WPA/WPA2-PSK (TKIP)" για τη μέθοδο κρυπτογράφησης.

Αν ο ήχος παρουσιάζει διακοπές κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ροής με τη χρήση της

λειτουργίας PARTY STREAMING, δοκιμάστε να αλλάξετε τη μέθοδο κρυπτογράφησης σε

"WPA/WPA2-PSK (AES)". Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα μεταφοράς και την

αναπαραγωγή ροής.

Οι διαμορφώσεις της κρυπτογράφησης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ανατρέξτε στις

οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το δρομολογητή/σημείο πρόσβασής σας.

Μπορείτε επίσης να λάβετε πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με τις ρυθμίσεις ασύρματου

LAN από την ακόλουθη ιστοσελίδα.

http://www.sony.net/audio/netsettings

Česky

PARTY STREAMING v prostředí bezdrátové sítě LAN

U některých routerů nebo přístupových bodů bezdrátové sítě LAN kompatibilních s

IEEE802.11n se může rychlost přenosu bezdrátové sítě LAN zpomalit, když jako šifrovací

metodu použijete „WEP“ nebo „WPA/WPA2-PSK (TKIP)“.

Pokud při streamovaném přehrávání prostřednictvím funkce PARTY STREAMING zvuk

přeskakuje, zkuste změnit způsob šifrování na „WPA/WPA2-PSK (AES)“. Tím může dojít ke

zlepšení přenosové rychlosti a streamovaného přehrávání.

Konfigurace šifrování se mění podle modelu. Vyhledejte prosím návod k použití přiložený k

vašemu routeru nebo přístupovému bodu.

Informace technické podpory o nastavení bezdrátové sítě LAN můžete také získat na

následujících webových stránkách.

http://www.sony.net/audio/netsettings

Slovensky

PARTY STREAMING v prostredí bezdrôtovej lokálnej

siete LAN

Ak sa pri niektorých bezdrôtových routeroch/miestach pripojenia bezdrôtovej lokálnej siete

LAN kompatibilných so špecifikáciou IEEE802.11n zvolia „WEP“ alebo „WPA/WPA2-PSK

(TKIP)“ ako spôsob šifrovania, prenosová rýchlosť bezdrôtovej lokálnej siete LAN sa môže

znížiť.

Ak počas prenosu prehrávania pomocou funkcie PARTY STREAMING dochádza k

preskakovaniu zvuku, skúste zmeniť spôsob šifrovania na „WPA/WPA2-PSK (AES)“. Týmto sa

rýchlosť prenosu a prenos prehrávania môžu vylepšiť.

Konfigurácia šifrovania sa mení v závislosti od modelu, a preto si, prosím, pozrite návod na

obsluhu dodaný spolu s vaším routerom/miestom pripojenia.

Podporné informácie o nastavení bezdrôtovej lokálnej siete LAN môžete získať aj na

nasledujúcej webovej stránke.

http://www.sony.net/audio/netsettings

Magyar

PARTY STREAMING vezeték nélküli hálózati

környezetben

Egyes IEEE802.11n kompatibilis vezeték nélküli hálózati routerek/access pointok esetében a

vezeték nélküli hálózat átviteli sebessége lecsökkenhet, ha „WEP” vagy „WPA/WPA2-PSK

(TKIP)” titkosítási mód van beállítva.

Ha a PARTY STREAMING funkció közben kihagy a hang, próbáljon meg „WPA/WPA2-PSK

(AES)” titkosítási módot beállítani. Ezzel növelhető az átviteli sebesség, és javítható a

streaming média lejátszása.

A titkosítási beállítások készüléktípusonként eltérőek. További információkat a routerhez/

access pointhoz mellékelt kezelési utasításban talál.

A vezeték nélküli hálózati beállításokról az alábbi webhelyen is talál tájékoztatást.

http://www.sony.net/audio/netsettings

Română

PARTY STREAMING într-un mediu LAN fără fir

Cu unele rutere/puncte de acces pentru LAN fără fir compatibile IEEE802.11n, viteza de

transfer în LAN fără fir poate fi redusă dacă metoda de criptare selectată este „WEP” sau

„WPA/WPA2-PSK (TKIP)”.

Dacă sunetul lipseşte în timpul redării în flux cu ajutorul funcţiei PARTY STREAMING,

încercaţi să schimbaţi metoda de criptare la „WPA/WPA2-PSK (AES)”. Astfel, viteza de

transfer şi redarea în flux pot fi îmbunătăţite.

Configuraţiile de criptare diferă în funcţie de model; consultaţi instrucţiunile de utilizare

livrate împreună cu ruterul/punctul de acces.

De asemenea, puteţi obţine informaţii cu privire la setările LAN fără fir de pe site-ul de mai

jos.

http://www.sony.net/audio/netsettings

Advertising