Skivspelning på md-spelare, Hur teckenfönstret används – Sony MINIDISC DECK MDS-JE320 Manual del usuario

Página 70

Advertising
background image

14

S

Skivspelning på MD-spelare

När du sätter i en minidisk visas dess namn, det totala
antalet spår, den totala speltiden för minidisken, och
en musikkalender i teckenfönstret på följande sätt:

Först visas skivnamnet, därefter antalet spår (Tr) på
skivan och till sist skivans uppspelningstid.
En musikkalender, som visar numren på samtliga spår
inom rutor, visas efter isättning av en förinspelad MD-
skiva. Efter isättning av en inspelningsbar MD-skiva
visas spårnumren i rad, ej inom rutor.
När antalet spår på isatt MD-skiva överstiger 25, visas
pilen z till höger om spårnummer 25 på
musikkalendern.
Vi hänvisar till “Lagring i minnet av namn” på sid. 22
angående lagring i minnet av skiv- och spårnamn på
en inspelningsbar MD-skiva.

Skivnamn

Kontroll av antalet spår på isatt MD-skiva,
dess uppspelningstid, skivans återstående
inspelningstid samt skivnamnet

Med varje tryck på DISPLAY/CHAR, när MD-spelaren
står stilla, ändras visningssättet enligt följande:

Antalet spår och de inspelade spårens

sammanlagda uppspelningstid:

Återstående inspelningstid (endast efter
isättning av en inspelningsbar MD-skiva):

Tryck

Den återstående inspelningstiden visas
inte efter isättning av en förinspelad MD-
skiva.

Tryck

Skivnamnet:

Musikkalender

Antalet spår
på skivan

Skivans
uppspelningstid

Tryck

±

P

p

0

)

r

·

DISPLAY/CHAR

§

Skivspelning på MD-spelare

Hur teckenfönstret används

Det är möjligt att kontrollera olika slags uppgifter om
MD-skivan och dess spår, som t.ex. antalet spår på
skivan, spårens sammanlagda uppspelningstid,
skivans återstående inspelningstid och skivnamnet.

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: